<p>Eerder werd de hal van het gemeentehuis al verbouwd.&nbsp;</p>

Eerder werd de hal van het gemeentehuis al verbouwd. 

(Foto: Ties Steehouwer)

Gemeenteraad ziet nut en noodzaak voor verbouwing gemeentehuis

ZEVENBERGEN – Het college en gemeenteraad zien beiden de nut en noodzaak van een verbouwing van het huidige gemeentehuis in Zevenbergen. Echter de omvang, het daarvoor uitgetrokken bedrag en de onderbouwing hebben, mede naar aanleiding van publicatie hierover in de Moerdijkse Bode, bij de raadsfracties tot de nodige vragen geleid.


Wethouder Jack van Dorst en Burgemeester Jac Klijs trapten de commissievergadering donderdagavond dan ook af met een nadere toelichting op de ideeën naar aanleiding van de vele technische vragen. “Als werkgever moeten we ervoor zorgdragen dat onze medewerkers hun werk op een goede manier kunnen doen en we aan de huidige arbeidsvoorwaarden voldoen. De ideeën over hoe mensen het best tot hun recht komen op het werk zijn in de afgelopen jaren veranderd. Op dit punt is het pand dan ook verouderd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de klimaathuishouding maar ook aan ergonomisch verantwoord meubilair. Daarnaast heeft Covid-19 de kijk op het werken veranderd waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn”, lichtte Jac Klijs, als burgemeester portefeuillehouder P&O, de plannen toe.

Jack van Dorst, wethouder financiën gaf een financiële onderbouwing. “De kosten voor de verbouwing, geraamd op € 8 miljoen, worden volledig gedekt binnen de huidige begroting en er is dus geen geld uit de algemene reserves nodig”, was de kern van zijn toelichting en beantwoording van de vele vragen van de Raad.

Vrijkomende kantoorruimtes

Een belangrijk gedeelte in de begroting speelt hierbij de verhuur van de extra vrijkomende kantoorruimtes als gevolg van het meer thuiswerken van de ambtenaren door de Covid-19 maatregelen. De algemene verwachting is dat, na beëindiging van de maatregelen, dit een blijvend onderdeel zal zijn van het nieuwe werken. “Met een verhuur van iets meer dan de helft van de extra vrijkomende ruimte is de begroting al volledig kostendekkend”, aldus de wethouder die verwacht dat dit ook een realistische doelstelling is. De burgemeester voegde hieraan toe dat ook nu al een gedeelte van het pand extern verhuurd wordt aan onder meer de politie en jeugdzorg en “dat er meer gesubsidieerde instellingen hiervoor in aanmerking komen.”

Nog vragen

“Een goed plan met een slechte uitleg wordt vaak een slecht plan”, zo trapte Erik van der Linden (VVD) de reactie van de Raad af op de toelichting van B&W. “Maar de beantwoording van de vele vragen maakt de onderbouwing voor ons een stuk duidelijker en maakt ook dat we kansen zien in dit plan”, vult hij zijn reactie aan. Een reactie die door een groot gedeelte van de Raad gesteund wordt. Het CDA heeft nog wel vragen bij de financiële onderbouwing, ook na de toelichting van het college.

Oppositiepartijen PvdA en Moerdijk Lokaal bleven nog het meest kritisch op de plannen en dan met name op de financiële onderbouwing. Vragen waarvoor het college de raad extra ruimte biedt en nog op zal reageren voor de raadsvergadering van 22 april.

Gevoelig

Alle partijen zien wel de nut en noodzaak van de verbouwing, met name om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor de ambtenaren zodat zij, in het algemeen belang, goed kunnen functioneren. Het betoog van Jac Klijs kon dan ook op brede ondersteuning rekenen. Wel hadden alle partijen opmerkingen de communicatie. “Investeren in het gemeentehuis ligt immers gevoelig”, merkte Hans van Brenkelen van Onafhankelijk Moerdijk op. 

Een gevoeligheid die ook het college erkende. Zowel Raad als College waren het erover eens dat de plannen goed onderbouwd naar buiten gebracht moeten worden zodat er ook een draagvlak onder de inwoners is en ook daar nut en noodzaak onderkent worden.

In de raadsvergadering van 22 april zal het voorstel verder worden behandeld.

Krijn ten Hove,
 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715052435&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/moerdijk&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;