Foto: Addo Sprangers

Nieuw Moerdijks college zet in op 2.700 nieuwe woningen én 40.000 inwoners

  Economie

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk zet de komende tien jaar in op het bouwen van 2.700 woningen. Dit aantal huizen moet in een periode van tien jaar zijn gerealiseerd. Dit blijkt uit het bestuursakkoord 2022-2026 van Onafhankelijk Moerdijk, VVD en Moerdijk Lokaal. De provincie Noord-Brabant is akkoord met het bouwvolume. Het gemeentebestuur zet volop in op de realisatie van Zevenbergen-Oost, de Westschans in Klundert, het afmaken van de Waterwijk en het ZNS-terrein in Fijnaart en een nieuwe wijk in Willemstad-Oost. Uiteindelijk moet het inwonersaantal van de gemeente Moerdijk uitgroeien tot minimaal 40.000 inwoners. 


Wethouder Danny Dingemans benadrukt ook dat de kleine kernen bij de nieuwbouwplannen zeker niet worden vergeten. Van de 2.700 geplande nieuwbouwhuizen moeten er 200 worden verwezenlijkt in de overige dorpen. Met name Helwijk, Heijningen en Standdaarbuiten worden daarbij expliciet genoemd.  De gemeente gaat daarbij actief op zoek naar goede woningbouwinitiatieven. 

Spannende uitdaging

Toch wordt de bouw van 2.700 woningen een spannende uitdaging. De nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat procedures op een nieuwe manier moeten worden ingevoerd. Daar moeten onder meer medewerkers nog aan wennen. Ook zijn initiatiefnemers verplicht om een omgevingsdialoog te voeren met met omwonenden en belanghebbenden over hun plannen. “De één is hier beter in dan de ander”, geeft Dingemans aan. 

De gemeente wil ook actief op strategische plekken gronden aanwerven. Dat moet het bouwtempo versnellen. Als de grond niet in eigendom is van de gemeente, kan er mee worden gespeculeerd. Daarom komt er een gemeentelijk ontwikkelbedrijf om dit soort ontwikkelingen tegen te gaan. Het college geeft aan meer risico’s te willen nemen. 

Voorzieningenniveau

Tegelijkertijd trekt het gemeentebestuur vier miljoen euro uit voor het verbeteren van de voorzieningen. Het uitvoeringsprogramma van Willemstad moet uitvoering krijgen. Fase één van het centrumplan van Klundert moet worden afgerond, zodat de tweede fase kan worden opgestart. De centrumvisie in Fijnaart krijgt ook een hoge prioriteit. Verder krijgen alle kernen aandacht voor vervoers-, parkeer- en verkeersveiligheidsbeleid. Men trekt 500.000 euro uit een goede bereikbaarheid in de gemeente. Zo kan de gemeente voorbereidingen treffen voor goede fietsverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten om over te stappen op verschillende manieren van vervoer. 

Afhankelijkheid van buurdorp

Dingemans benadrukt dat het voorzieningenniveau in de centra van Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Fijnaart ook belangrijk is voor de omringende kernen. Omwonenden uit de kleinere dorpen zijn voor winkels bijvoorbeeld afhankelijk van een groter buurdorp of stad. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de sluiting van scholen in kleinere dorpen. Het gemeentebestuur geeft aan met realisme te kijken naar voorzieningen. 

Als kosten onevenredig hoog oplopen en gebruik stevig terugloopt, moeten er soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. Het bouwen van woningen wordt niet gezien als oplossing voor verdwijnende voorzieningen. Daarnaast komt er aandacht voor flexibele woonconcepten voor starters, spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. De gemeente wil de laatste twee doelgroepen ook vasthouden als permanente inwoners.

Monique Jansen
Monique Jansen
 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715052435&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/moerdijk&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>