Impressie van de Kaaistraat 'nieuwe stijl'.
Impressie van de Kaaistraat 'nieuwe stijl'. (Foto: Gemeente Rucphen)

Sint Willebrord staat metamorfose te wachten

  Algemeen,Nieuws

SINT WILLEBRORD - Gemeente Rucphen gaat de Kaaistraat en het gedeelte van de Bremstraat tussen de Kaaistraat en Poppestraat in Sint Willebrord opnieuw inrichten. Daarbij wordt meteen de riolering aangepakt. De werkzaamheden starten half april. Met de klus is een bedrag van zo'n twee miljoen euro gemoeid.


Wethouder René Lazeroms spreekt van een groot project. "De Kaaistraat en een stuk van de Bremstraat zijn echter wel toe aan een grondige opknapbeurt", zegt hij. "De Kaaistraat is uitgegroeid van een doorgaande verkeersader richting bedrijventerrein De Nijverhei en terug. Daar willen we nu weer een echte woonstraat van maken. We willen de Kaaistraat zogezegd weer teruggeven aan het dorp."

Frisse uitstraling

Hoe dat eruit ziet? Lazeroms vat het kort en bondig samen. "Van vooral beton gaan we naar een meer passende inrichting van een woongebied met een frisse uitstraling voor wat betreft wegdek, trottoir, groen en parkeerplaatsen." De inwoners van Sint Willebrord zijn er nauw bij betrokken geweest, vertelt hij. "In het laatste kwartaal van vorig jaar hebben we het inspraaktraject doorlopen, waarna het college in december het inspraakverslag heeft vastgesteld. De dertig ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot fundamentele wijzigingen in het ontwerp. Zo zijn enkele uitritten aangepast en is de plaats van een aantal bomen veranderd. Hiernaast wordt de aansluiting met de Vosdonkseweg een voorrangskruising in plaats van een uitrit."

30 km-weg

Kaaistraat en Bremstraat staan hoe dan ook een metamorfose te wachten. De weg wordt smaller en krijgt een rijloper in het midden, met daarnaast fietssuggestiestroken. Met de nieuwe inrichting wordt de huidige 50 km-weg een 30 km-weg met snelheidsremmende maatregelen bij de zijstraten. Op die manier moet ook vrachtverkeer worden ontmoedigd om van de weg gebruik te maken. Er komen straks ook brede trottoirs en er is veel ruimte voor bomen, plantsoenen en parkeerplaatsen. De inwoners van de straten hebben verder hun voorkeur aangeven voor de nieuw aan te leggen beplanting en bomen. Hierbij is unaniem gekozen voor veldesdoorn als boom en met een grote meerderheid voor hulst in de aan te leggen plantvakken. Dat garandeert de frisse uitstraling die de Gemeente Rucphen voor ogen heeft, zo maakt wethouder René Lazeroms duidelijk. "Het voordeel van hulst is namelijk dat het ook in het najaar en tijdens de winterperiode zijn kleur behoudt."

Infiltratieriool

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de Kaaistraat en de Bremstraat vervangt Brabant Water een deel van haar leidingen. "Daarnaast pakken we de riolering aan", aldus de wethouder. "Met de aanleg van een infiltratieriool - wat direct verband houdt met het veranderende klimaat - zorgen we voor een gescheiden rioolstelsel. Vuil water wordt via buizen van het 'gewone' riool afgevoerd. Voor het regenwater hebben we straks het infiltratieriool. Valt er veel regen in één keer, dan vindt afvoer via buizen plaats. In andere gevallen loopt het water de bodem in, mits deze niet is verzadigd. Zo wordt het regenwater optimaal benut."

Aanbestedingsprocedure

Op basis van het ontwerp zijn bestektekeningen gemaakt. Op vrijdag 22 februari is de aanbestedingsprocedure gestart. Wethouder René Lazeroms: "Er wordt meervoudig onderhands aanbesteed. Meerdere aannemers zijn verzocht om zich in te schrijven. Dat kan nog tot en met 26 maart 11.00 uur. Op 5 april gaan we het project gunnen. De aanvang van de opdracht is op 15 april. Met een lengte van afgerond 1,8 km is het traject waar straks wordt gewerkt fors te noemen. Er wordt dan ook in vakken gewerkt om de overlast tot een minimum te beperken. Daarover zal straks door de aannemer ook goed worden gecommuniceerd richting de bewoners, zo is afgesproken. Het is de bedoeling dat het hele karwei wordt opgeleverd in de eerste week van juli 2020."

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief