Pastoor Hans de Kort in de grote Gummaruskerk van Steenbergen die tot de Sint Annaparochie zal blijven behoren.
Pastoor Hans de Kort in de grote Gummaruskerk van Steenbergen die tot de Sint Annaparochie zal blijven behoren. (Foto: Claudia Koole)

Sacrale ruimte in Gummaruskerk blijft behouden

Pastoor de Kort: "Mensen zijn ongeneeslijk religieus en gaan zelf weer zoeken door maatschappelijke problemen."


STEENBERGEN - Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor behoud van de grote Gummaruskerk aan de Westdam in Steenbergen is gaande en wordt dit najaar afgerond. In een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt vermeld dat de ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten. De Gummarus verandert en het geloof lijkt mee te veranderen. Pastoor Hans de Kort laat zijn visie weten op het veranderende klimaat in zijn parochies.

Pastoor Hans de Kort is sinds februari 2018 geïnstalleerd binnen de Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie. Hij heeft acht kerken onder zich. "Ik ben benieuwd wat eruit komt", vertelt hij. Hij heeft het over de toekomstplannen voor de zichtbepalende Sint-Gummaruskerk in Steenbergen. "Ik heb er niet zo'n moeite mee dat er veranderingen in de Gummaruskerk komen. Het is fijn als er een maatschappelijke functie komt. Een sacrale ruimte moet wel overblijven." Het is niet vanzelfsprekend dat hiervoor de kapel gebruikt wordt. "Nee, dat kan net zo goed een deel bij het altaar zijn. Dat is het meest sacrale deel van de kerk en is verbonden met de schilderwerken aan de muur."

Toekomst

De projectgroep Behoud Gummaruskerk is eerder dit jaar op inspiratiereis geweest. De stadsraad en dorpsraden, het Retail Platform Steenbergen, Koninklijke Horeca Nederland Steenbergen, Leden Expeditie Nassau en VVV Brabantse Wal hebben samen een aantal kerkgebouwen in Noord-Brabant bezocht om multifunctionele en succesvolle herbestemmingen te ontdekken. Aan een nieuwe bestemming voor de Gummarus wordt gewerkt. Tim Huisman, bestuurslid Gummaruskerk en raadslid gemeente Steenbergen: "De Gummaruskerk is voor mij een kerkgebouw dat altijd moet blijven bestaan. Een kerkgebouw waar veel mensen en inwoners hun doop hebben ontvangen of zijn getrouwd. De toekomst van het gebouw moet geborgd blijven in de gemeenschap en het landschap van Steenbergen: Steenbergen zal niet meer hetzelfde zijn zonder Gummaruskerk."

Verbinding

Mensen die verdieping, bezinning, hoop en troost zoeken in hun leven, is een terrein van pastoor Hans de Kort. De tendens die wordt voortgezet waarbij het geloof, als vertrouwen en houvast in een mensenleven, wegebt onder een grote groep mensen baart hem zorgen. "Het is heel verontrustend", laat hij weten. "Door de tegenwoordige techniek en maakbare samenleving raken zaken uit het zicht. En toch, de mens is ongeneeslijk religieus van binnen. Mensen gaan zelf weer zoeken door maatschappelijke problemen. Het geloof kan een ingang zijn voor psychische problemen. Ik merk ook dat er te weinig tijd genomen wordt om rust te nemen. Het is goed om verbonden te blijven met de bron van het leven." Het ongeneeslijk religieus is een opmerkelijke term. Filosoof en theoloog Gerko Tempelman schreef een boek hierover. Het komt neer op wat pastoor de Kort bedoelt. De auteur schrijft in zijn boek Ongeneeslijk Religieus: "God verdween uit mijn leven, maar ik denk niet dat hij weg is."

Zoektocht

Over wat er niet goed is gegaan binnen de rooms-katholieke kerk is pastoor de Kort duidelijk: "Dat is niet goed geweest." Het generaliserende effect sijpelt nog steeds door en lijkt niet te stuiten, maar het goede moet te allen tijde bewaard en gezien worden, misschien opnieuw ontdekt worden. "Ik hoop dat mensen het geloof blijven zoeken. Het is een rijkdom, een kracht die richtingbepalend is in het leven. Hierbij kunnen de centrale geboden aangehouden worden met liefde voor je naaste en liefde voor God. Een kerk straalt nog altijd warmte uit en staat open voor mensen. Ons secretariaat is vier ochtenden per week open."

Eigendom

De Gummaruskerk blijft eigendom van het Bisdom van Breda. Bisschop Liesen is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen. Hoe deze kerk bestemd gaat worden, is nog een vraagteken. Duidelijk is wel dat een sacrale ruimte zal worden behouden voor eenieder die (opnieuw) het vertrouwen wil dragen om gedragen te worden, aldus pastoor Hans de Kort.

l

Claudia Koole
 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief