Na de sluiting van de bibliotheek in de Blauwstraat Steenbergen zal het voorlopig donker en leeg blijven in dit pand.
Na de sluiting van de bibliotheek in de Blauwstraat Steenbergen zal het voorlopig donker en leeg blijven in dit pand. (Foto: Claudia Koole)

Volwassenen voortaan naar basisschool voor boeken

STEENBERGEN - De bibliotheek in de Blauwstraat te Steenbergen gaat sluiten in de loop van volgend jaar. De ruim ingerichte en praktische bieb is over een poos niet meer toegankelijk voor jeugd en volwassenen. De basisschooljeugd vindt voortaan bibliotheekboeken op de eigen school. Middelbare scholieren en volwassenen zullen deze basisscholen moeten gaan bezoeken voor hun te lenen boeken. Een nieuwe situatie binnen gemeente Steenbergen, omdat Bibliotheek Het Markiezaat de huurovereenkomst heeft opgezegd.


De woordvoerder van gemeente Steenbergen laat het volgende weten: "De bibliotheek in Steenbergen kan de openstelling in de Blauwstraat niet meer financieren en heeft de huurovereenkomst per 31 december 2019 opgezegd. Omdat er naar verwachting op korte termijn geen nieuwe huurder voor de ruimte komt en de dienstverlening aan de inwoners van Steenbergen te kunnen blijven garanderen, is een tijdelijk huurcontract met deze bibliotheek gesloten tot 1 augustus 2020 tegen een symbolisch bedrag van € 1,00."

Verhuizing

Bibliotheek op School is een eigen project van Bibliotheek Het Markiezaat. Deze keer gaan de resterende drie basisscholen in de kern Steenbergen mee, samen met één basisschool in Kruisland, één in Nieuw-Vossemeer en één in Welberg. Allen gaan mee in de grote verandering waarbij boeken verhuisd worden naar basisscholen. De aanpassingen die hiervoor moeten worden gedaan, zijn begroot door gemeente Steenbergen. "In 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw bibliotheekbeleid vastgesteld waarin is opgenomen dat op iedere basisschool een vestiging van de Bibliotheek op School moet komen", laat de woordvoerder weten. "De exploitatie van deze bibliotheken kan Bibliotheek Het Markiezaat binnen het bestaande budget uitvoeren."

Financiering

Voor deze laatste zes basisscholen komt er eenmalige steun vanuit gemeente Steenbergen. "De inrichting van de eerste drie vestigingen op de basisscholen in Dinteloord heeft de bibliotheek binnen het bestaande budget gerealiseerd", vervolgt de woordvoerder. "Om de inrichting van Bibliotheek op School op de overige zes scholen binnen de gemeente te realiseren, is nu eenmalig € 167.000,00 nodig. Het voorstel voor deze eenmalige financiering ligt bij de gemeenteraad. Zij moet nog over de begroting besluiten."

Leesomgeving

Met het systeem Bibliotheek op School wordt de aandacht gevestigd op leesplezier en mediawijsheid op school én thuis, een combinatie die vandaag de dag onontbeerlijk is. Het doel van dit project, dat op basisscholen wordt gepraktiseerd, is om kinderen en jongeren te enthousiasmeren en te stimuleren om meer te gaan lezen. Tevens wordt geleerd om verstandiger om te gaan met internet, social media en games. Dit laatstgenoemde is een inmiddels een vast dagelijks onderdeel bij de meeste jongeren. De bibliotheken bieden niet alleen inspirerende boeken. Voor een goede functionele begeleiding zijn er deskundige lees- en mediaconsulenten aanwezig. De omgeving van Bibliotheek op School is ingericht met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Maatschappelijk

De nieuwe bestemming van het huidige bibliotheekpand aan de Blauwstraat is nu nog niet bekend. "Er zijn verschillende scenario's mogelijk", vertelt de woordvoerder van gemeente Steenbergen. "Dit krijgt een plek binnen de visie maatschappelijk vastgoed. De begroting zal in de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2019 worden behandeld." Middelbare scholieren en volwassenen hebben tot medio 2020 de tijd om aan het idee te wennen dat men voortaan een basisschool gaat bezoeken voor de te lenen boeken. Hoe de verdeling van het aanbod boeken zal zijn per basisschool, wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Claudia Koole
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief