Geen kopzorgen voor WOZ binnen Steenbergen

STEENBERGEN – Van de Waarderingskamer heeft de gemeente Steenbergen vijf van de vijf sterren ontvangen voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Veruit de meeste gemeenten halen dit niet. Buurgemeente Tholen bijvoorbeeld heeft formeel een onvoldoende met twee sterren. Het is voor de gemeente Steenbergen de eerste keer dat ze deze score ontvangen.


DOOR CLAUDIA KOOLE

De Waarderingskamer hanteert drie kernthema's voor beoordeling met het sterrensysteem. Dan gaat het om de kwaliteit van een WOZ-beschikking, het inbedden van Basisregistratie WOZ in het stelsel van basisregistraties en de kwaliteit van WOZ-taxaties van niet-woningen. Niet-woningen zijn panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden worden gebruikt, zo luidt de definitie van de Waarderingskamer. Dit zijn winkels en bedrijfspanden, agrarische objecten, ziekenhuizen, hotels, scholen, maar ook kantoren en energiecentrales. Bij het vaststellen van de waarde bij niet-woningen is andere marktinformatie nodig. 

Taxatieverslag
Bij de gemeente Steenbergen loopt de behandeling van bezwaren op een WOZ-beschikking soepel blijkt uit de gegevens van de Waarderingskader. Er zijn weinig bezwaarschriften en de gemeente gaat in gesprek met mensen die een bezwaarschrift willen indienen. Inwoners ontvangen een gemeentelijk taxatieverslag met een waarde die aansluit op de markt. Vervolgens kunnen de juiste gegevens worden ingevuld bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De WOZ-waarde wordt hiervoor benut bij het eigenwoningforfait als percentage van deze waarde. Een veel gemaakte fout in de aangifte is de gehanteerde peildatum. Die moet zijn 1 januari van het vorige jaar en niet van het huidige lopende jaar. 

Juiste waarde
Zo'n berekening van het eigenwoningforfait heeft gevolgen voor de aanslag van de Belastingdienst. Met het maximumaantal sterren die de gemeente Steenbergen heeft ontvangen van de Waarderingskamer hoeven burgers geen kopzorgen te hebben over de juiste WOZ-waarde in hun beschikking en bij hun aangifte. Dat geldt niet voor burgers in andere gemeenten. Uit een recent onderzoek van de NOS in september 2018 blijkt dat tientallen gemeenten geen goed zicht hebben op de WOZ-waarde en zijn er bijna 100 gemeenten op de vingers getikt. 

Inschatting
Een andere manier om de WOZ-waarde vast te stellen kan door controle via het Kadaster dat een vergoeding vraagt voor het openbaar register waarin de koopsommen van woningen en de prijsontwikkelingen in de markt zijn opgenomen. Men kan met deze gegevens een eigen inschatting maken. Een tweede methode, naast de WOZ-beschikking van een gemeente, is om een vergelijking te maken met buurpanden als referentiewoningen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden van alle woningen openbaar en opvraagbaar bij het online WOZ-waardeloket. Maar daar hoeft de inwoner van gemeente Steenbergen nog niet aan te kloppen aangezien deze gemeente de maximale score heeft ontvangen. De WOZ-waardes binnen gemeente Steenbergen kloppen (bijna) altijd.
  

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief