Foto: Humphrey Hekhuizen

De brandweer zoekt nieuwe leden (m/v)

PUTTE – Wanneer de nood hoog is, hoopt iedereen dat de hulpverlening snel ter plaatse is. Om mensen te kunnen helpen, is het zaak dat er voldoende hulpverleners zijn. In Putte zit het brandweerkorps op het randje van onderbezetting en dus is uitbreiding van het team nodig. Daarom is een nieuwe campagne gestart.


De wervingscampagne van Brandweer Midden- en West-Brabant loopt tot en met 28 november en is gericht op het vinden van nieuwe parttime hero’s voor de post Putte. Volgens burgemeester Steven Adriaansen en Bruno Schittecat, teamleider van post Putte, is het team vooral op zoek naar jonge aanwas. “De brandweerkorpsen in onze kernen zorgen voor de veiligheid van onze inwoners. Ze blussen branden, maar verlenen ook hulp bij ongevallen of bij reanimaties. Daarmee zijn het met recht hero’s te noemen”, aldus de burgemeester. Maar om goed te kunnen functioneren zijn voldoende vrijwilligers nodig. “De meeste posten in onze gemeente zijn goed bezet en in vrijwel alle korpsen zijn ook nog mensen in opleiding. Maar met 12 mensen terwijl 18 mensen toch wel gewenst is, is met name in Putte duidelijk versterking van het team nodig.”

Opleiding
Volgens Bruno Schittecat zijn er meerdere oorzaken voor het verkleinde team. “Een paar jaar geleden zaten we goed. Maar er zijn leden verhuisd, waardoor je ze kwijt raakt binnen je team. Een vereiste om lid te zijn van de brandweer is namelijk dat je binnen vijf minuten op de post moet kunnen zijn, vanaf je woonlocatie of je werkplek.” Daarnaast zit de post Putte met een aantal mensen die al wat op leeftijd zijn, waarbij de fitheidstest een drempel kan vormen. Als zij bijvoorbeeld niet slagen voor die test, mogen zij niet actief uitrukken totdat ze de test halen. “De vrijwillige brandweer krijgt dezelfde opleiding als de beroepsbrandweer en ze zijn dus even getraind. Maar je moet wel slagen voor de testen.” Daarnaast heeft corona de opleidingen, die gemiddeld een jaar duren, ook nog eens vertraagd en geldt er nu een wachtlijst. Ook waren oefeningen met het team lastiger.

Zoektocht
Om uit te kunnen rukken voor een calamiteit heeft een post minstens zes mensen nodig. “We zoeken naar fitte, nuchtere en praktische mensen met een hulpverlenershart. Mensen die deel uit willen maken van een hecht team, want de brandweer is ook een sociale activiteit voor de mensen die lid zijn.” Om een goed getraind en volledig brandweerteam met een sterke lokale inbedding en flexibele inzetbaarheid te krijgen, zoekt Putte naar mannen en vrouwen, zowel in Nederland als de Belgische zijde van Putte. “De reistijd en een goede conditie zijn eigenlijk de enige vereisten. Werken bij de brandweer is goed te combineren met een reguliere (fulltime) baan of met de zorg voor kinderen. Je kunt met elk beroep lid van de brandweer worden.”

Wie interesse heeft of meer informatie zoekt, kan terecht op de website www.brandweer.nl/parttimehero of daar het formulier invullen. Of mail naar: parttimehero@brandweermwb.nl met naam, adres, telefoonnummer, brandweerpost en een korte motivatie.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief