Statenlid Anne-Miep Vlasveld
Statenlid Anne-Miep Vlasveld

PvdD: “Varkens pal naast nieuw ziekenhuis Roosendaal is levensgevaarlijk!”

Algemeen

ROOSENDAAL - De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de uitbreiding van een varkenshouderij, vlak bij de locatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal, tegenhoudt. "De gezondheidsrisico’s van de korte afstand tussen de nieuwe stal en het ziekenhuis zijn te groot", stelt Anne-Miep Vlasveld, Statenlid bij de Provinciale Staten. Zij beroept zich op adviezen van de GGD en de Gezondheidsraad.

Een varkenshouder aan de Oostlaarsestraat in Roosendaal wil het aantal varkens uitbreiden naar bijna 8000 varkens, maar daarvoor is wel nieuwe stalruimte nodig. Het plan is dan ook om aan de oostzijde een nieuwe stal te bouwen, maar daarvoor moest wel het bestemmingsplan aangepast worden. De gemeente Roosendaal heeft hiermee ingestemd.

Luchtkwaliteit

Eerder stelden Michael Yap en Paul Klaver van de lokale PvdA-fractie hier al vragen over. "Een vleesvarkensstal van deze omvang in de buurt van het toekomstig ziekenhuis is een casus waarin het belang van gezondheid kan schuren/schuurt met onze huidige wet en regelgeving. Gezondheid dient prominent meegenomen te worden bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen die, in dit geval, invloed hebben op de luchtkwaliteit", stelde Yap. "Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de luchtkwaliteit in de omgeving van varkensstallen negatief beïnvloed wordt door deze vorm van huisvesten." Hij stelt dan ook voor om de omgevingsvergunning voor de uitbreiding te weigeren.

Gekkenwerk

Yap wordt daarin gesteund door Statenlid Vlasveld: "De uit de kluiten gewassen Brabantse veehouderij heeft een serieuze negatieve invloed op de volksgezondheid, dat wordt steeds duidelijker. Dan is het gekkenwerk om nog eens ruim 2.000 varkens in een extra stal naast een nieuw ziekenhuis te zetten." Vlasveld wil van Gedeputeerde Staten weten of zij deze uitbreiding, op enkele honderden meters afstand van de ziekenhuislocatie, verantwoordt achten en haalt daarbij verschillende onderzoeken aan.

Kwetsbare gezondheid

Vlasveld vindt de uitbreiding van de varkenshouderij onverantwoord en ziet liever het hele bedrijf verdwijnen: “Een ziekenhuis is een plek waar veel mensen met een kwetsbare gezondheid komen en verblijven. In deze coronatijd is het nog duidelijker geworden dat de uitstoot van de immens grote Brabantse veesector onze gezondheid extra bedreigt. Laten we daar dan ook lering uit trekken.” Vlasveld wijst ook op de grotere kans op nieuwe, op mensen overdraagbare ziektes, als er meer varkens bij elkaar worden gezet: “Wetenschappers waarschuwen daar al jaren voor.” De Partij voor de Dieren vindt dat het daarom beter is om het hele bedrijf te saneren, zodat er helemaal geen extra risico’s voor de gezondheid zijn.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief