Afbeelding

College wil viaduct en snelheid op N259 behouden

Algemeen

STEENBERGEN - De N259 tussen Dinteloord en Halsteren blijft als het aan het college ligt een 80km/h weg en het viaduct tussen Steenbergen en Welberg blijft behouden, maar dan wel met een nieuwe asfaltlaag. Dat heeft het gemeentebestuur laten weten. Op 13 juli wordt een speciale inloopavond georganiseerd over de vernieuwing van de N259, hierbij worden onder andere de resultaten besproken van de inloopavond van november vorig jaar. 

Sinds 1 juli 2015 is de N259 tussen Dinteloord en Halsteren vanuit Rijkswaterstaat overgedragen aan de gemeente Steenbergen. Dat betekent meteen dat het onderhoud ook voor rekening komt van deze gemeente. Op 17 november 2015 werd een eerste inloopavond gehouden waarbij belangstellenden werden bijgepraat over de drie verschillende varianten die mogelijk zijn bij de herinrichting van de weg.

"Er was een behoorlijke opkomst", aldus wethouder Cors Zijlmans. "Er is destijds veel besproken. Onder andere of het viaduct moet blijven of gesloopt moet worden en of de weg een 60km/h of 80km/h weg moet zijn." De bezoekers waren behoorlijk verdeeld over het behouden van het viaduct, ongeveer 50/50. De input die de gemeente destijds heeft ontvangen vanuit de bewoners is zoveel als mogelijk verwerkt. De inloopavond van 13 juni is dan ook een vervolg op de eerder gehouden inloopavond.

"In eerste instantie was het de bedoeling om in januari 2016 met de resultaten naar de inwoners terug te komen. Dit bleek echter niet haalbaar omdat er nog benodigde essentiële informatie ontbrak."

Viaduct Tijdens de eerste inloopavond zijn drie varianten besproken. Variant 1 gaat uit van het handhaven van het huidige snelheidsregime (80km/h) en het behouden van het bestaande viaduct. Om de kosten voor de herinrichting van de N259 te beperken wordt de bestaande betonverharding in deze variant zo veel mogelijk behouden.

Variant 2 lijkt veel op variant twee, maar met het verschil dat hierbij wel gekozen wordt voor een asfaltverharding. Variant 3 gaat uit van het terugbrengen van het huidige snelheidsregime naar 60km/h en het slopen van het bestaande viaduct. Om een aansluiting te creëren met de Wipstraat moet dan een rotonde aangelegd worden. De voorkeur van het college gaat uit naar variant 2.

De keuze om het viaduct te behouden heeft volgens wethouder ZIjlmans vooral te maken met veiligheidsoverwegingen. "Een viaduct is de veiligste manier om twee wegen te laten kruisen. Daarnaast is de kwaliteit van het viaduct nog gewoon erg goed, waardoor hij nog minstens 25 tot veertig jaar mee kan."

Fietsverbinding Een ander belangrijk aandachtspunt bij deze herinrichting is een fietsverbinding tussen Dinteloord en Halsteren tussen de twee rotondes. Bij variant twee komt er een dubbel fietspad dat bijna helemaal langs het tracé loopt.

"Dit geldt niet voor het gedeelte ter hoogte van de Seringenlaan. Op dit gedeelte van de N259 wordt de wegas van de hoofdrijbaan in oostelijke richting verschoven, zodat het fietspad inpasbaar is tussen de nieuwe hoofdrijbaan en de sloot", staat te lezen in de Variantenstudie van de gemeente.

"Als men het eens is met onze keuze (variant 2), dan maken we een definitief voorstel voor de raad." Naar verwachting wordt het onderwerp vlak na de zomervakantie besproken in de gemeenteraad. De uitvoering van de herinrichting moet plaatsvinden in 2017.

Wie zich alvast wil inlezen kan op de website van de gemeenten de 'Variantenstudie' raadplegen. Natuurlijk wordt het rapport ook uitgebreid toegelicht tijdens de inloopavond van 13 juli die om 19.30 uur start in het gemeentehuis van Steenbergen.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief