Afbeelding

Kans op arbeidsmigranten in Dinteloord Zuid Oost

Algemeen

DINTELOORD - Er wordt een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren in Dinteloord. De gemeente heeft hiervoor een verzoek ontvangen door Flex Employment en het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen. Dit houdt nog niet in dat de verblijven er gaan komen, maar alleen dat het college bereid is om mee te denken met het bedrijf. Flex Employment wil op gronden ten oosten van de sportvelden aan de Noordlangeweg logiesverblijven creëren voor arbeidsmigranten. "In de gemeentelijke Woonvisie is opgenomen hoe de gemeente wil omgaan met de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten", stelt het college. Door nu in principe medewerking te verlenen, volgt het college het beleid zoals dat destijds door de gemeenteraad is vastgesteld. Het belang om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten is volgens het college hoog. "Met name door de realisatie van het Agro en Food Cluster Nieuw-Prinsenland is er een toename van het aantal arbeidsmigranten." De initiatiefnemer wil bovendien meewerken aan studentenhuisvesting voor het Cosun Innovation Centre in Nieuw Prinsenland. Randvoorwaarden Nu het college in principe akkoord is gegaan met het opstarten van de onderzoeksfase voor het planologische proces (in de vorm van een bestemmingsplan) ten behoeve van de realisatie van logiesverblijven voor arbeidsmigranten, kan de initiatiefnemer officieel aan de slag. "De initiatiefnemer moet hierbij uitvoering geven aan het door u vastgestelde beleid." Aan de principemedewerking zijn nog wel een aantal randvoorwaarden verbonden over de wijze van huisvesten, het uiteindelijke planontwerp, de uit te voeren onderzoeken, de inpassing in de omgeving maar zeker ook de communicatie met de omgeving. "Als deze stappen met goed gevolg doorlopen worden, zal het initiatief uiteindelijk leiden tot een ontwerp-bestemmingsplan en een grondverkoop. Vanaf dit moment zal de initiatiefnemer met die opdracht aan de slag gaan."Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief