Afbeelding
Foto: Rien Burgers

SGP, CU en VVD continueren samenwerking binnen Thoolse coalitie

Door: Hanneke Marcelis Politiek

THOLEN - De fracties van de SGP, CU en VVD zetten hun samenwerking binnen de Thoolse coalitie voort. De VVD-fractie draagt Hilde Moerland voor als nieuwe wethouder. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 maart aanstaande wordt zij geïnstalleerd.  

Na het vertrek van wethouder Frank Hommel stapte de VVD-fractie uit de Thoolse coalitie. De VVD komt nu terug op deze beslissing. Anco Fase (fractievoorzitter VVD): “Onze inwoners verdienen een stabiele coalitie. Na intensief intern overleg en de feedback uit de samenleving zijn wij tot die conclusie gekomen. Hilde Moerland is de beoogde wethouders-kandidaat voor de VVD. Zij heeft in de fractie en bij het bestuur aangegeven de energie en de ambitie te hebben om de ontstane positie te willen invullen.” 

Continuïteit bestuur

“We zijn blij dat de stabiele samenwerking met de VVD-fractie gecontinueerd wordt en we zien vol vertrouwen uit naar een prettige samenwerking met de nieuwe VVD-wethouder”, aldus CU fractievoorzitter Jaap Hage. 

De resterende raadsperiode blijft het bestaande coalitieprogramma ongewijzigd het uitgangspunt voor de hernieuwde coalitiesamenwerking. Constructieve houding Arjen Quist (fractievoorzitter SGP): “Ook wij zien uit naar een fijne samenwerking. We willen alle Thoolse politieke partijen bedanken voor hun constructieve houding in de afgelopen weken. We hopen gezamenlijk invulling te blijven geven aan het vrijwel raadsbreed gesteunde beleidsprogramma ‘Samen leven, ruimte geven’ en zo de belangen van onze inwoners te blijven dienen.” 

Beëdiging

“Het is een eer dat ik ben voorgedragen voor deze positie. Ik kijk ernaar uit om de schouders eronder te zetten en aan de slag te gaan voor onze mooie gemeente”, geeft Hilde Moerland aan. De kandidaat-wethouder is al langer actief als raadslid voor de VVD-fractie. Zij wordt in de raadsvergadering van 14 maart a.s. beëdigd. Haar plaats als raadslid wordt ingevuld door Richard Harinck.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief