Het Kompas in Heijningen.
Het Kompas in Heijningen. Foto: Will Rombouts

Sluiting basisscholen Maria en Het Kompas lijken onontkoombaar

Door: Monique Jansen Algemeen

HEIJNINGEN/LANGEWEG - Sluiten of fuseren. Dat zijn de meest waarschijnlijke scenario’s van basisscholen Het Kompas in Heijningen en de Mariaschool in Langeweg. “Het bestuur heeft een extern onderzoek laten verrichten naar deze twee scholen met de vraag welke opties er zijn. Daar is uitgekomen dat de scenario’s voor beide scholen een fusie of opheffing zijn”, meldt woordvoerster Grada Huis namens Stichting De Waarden. 

“Voor de Mariaschool wordt momenteel onderzocht of er een fusie kan komen met een van de scholen van Stichting de Waarden. De ouders van de Mariaschool hebben hiervoor onlangs een enquête ingevuld. Met de medezeggenschapsraden wordt vervolgens bekeken of een fusie mogelijk is. Voor het Kompas is geen fusieschool beschikbaar. 

Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen tot sluiting van de school. Hierover is overleg met de medezeggenschapsraad van het Kompas. De medezeggenschapsraad heeft aangegeven serieuze alternatieven te onderzoeken, het bestuur staat hiervoor open”, geeft Huis aan. 

Teruglopende leerlingenaantallen
Beide scholen kampen al enkele jaren met een teruglopend leerlingenaantal. Elk jaar stelt de overheid een opheffingsnorm vast per gemeente waar een school aan moet voldoen. In de gemeente Moerdijk ligt deze norm op 59 leerlingen. “Dat betekent dat een school die drie jaar achter elkaar minder dan 59 leerlingen heeft, in principe gesloten moet worden. Het Kompas heeft 32 leerlingen en voldoet al 3 jaar niet aan de opheffingsnorm. Stichting de Waarden hanteert geen opheffingsnorm. Om het gevaar van onder de opheffingsnorm te komen niet jaarlijks het hoofd te hoeven bieden, heeft Stichting de Waarden 70 leerlingen als streefdoel gesteld”, benadrukt Huis.

Toekomst De Klaverhoek

Ook basisschool De Klaverhoek in Moerdijk zit in de gevarenzone met 62 leerlingen. Stichting De Waarden is echt niet van plan de school in Moerdijk-dorp te sluiten. De school gaat met ouders en leerlingen bespreken welke ideeën er zijn om het leerlingenaantal omhoog te schroeven. Zo wordt er gewerkt aan het opknappen van het schoolplein. Voor basisschool Het Kompas is geen fusieschool beschikbaar. Een samengaan met de Kennedyschool in Fijnaart zou voor de hand liggen, maar deze school zit al in een fusieproces met de Julianaschool in Fijnaart. De toevoeging van Het Kompas zou dit proces vertragen. 

Andere oplossingen

Stichting De Waarden heeft ook andere oplossingen bekeken voor Het Kompas. Andere schoolbesturen zijn benaderd met de vraag of zij mogelijk interesse hebben in overname van de basisschool. Dit bleek niet zo te zijn. De school onderbrengen in een aparte stichting van Heijningse dorpsbewoners is niet mogelijk, omdat het Kompas daar te klein voor is. 

Een nevenvestiging worden van een andere school is financieel onaantrekkelijk, omdat alle subsidieregelingen voor kleine scholen dan vervallen. Het is ook lastig om een kleine school open te houden. Zo draait Het Kompas op vier leraren. Als er één uitvalt, ontstaat meteen een probleem. In de gemeente Moerdijk sloten voorbij jaren al andere kleine scholen. De laatste school die dichtging was De Cocon in Klundert in 2020. In 2017 sloot De Ruigenhil in Helwijk en 2016 gingen de deuren van de Christelijke basisschool Zwingelspaan dicht.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief