<p>De toewijzing van woningen aan statushouders gaan volgens PVV en Clercx ten koste van eigen inwoners.</p>

De toewijzing van woningen aan statushouders gaan volgens PVV en Clercx ten koste van eigen inwoners.

(Foto: COA)

PVV en Clercx bezorgd over huisvesting statushouders

RUCPHEN - De huisvesting van statushouders blijkt niet van een leien dakje te gaan. Ook de Gemeente Rucphen loopt al jaren achter op de taakstelling. Een verontrustende ontwikkeling, vinden de fracties PVV en Clercx. In brieven aan het Rucphense college vragen zij om uitleg.


Namens de fractie Clercx constateert Brigitte Clercx dat de huisvesting van statushouders meer dan problematisch is. In haar schrijven maakt zij melding van maar liefst 27.000 statushouders die dit jaar in Nederland moeten worden gehuisvest, zo’n 15.000 meer dan vorig jaar. Deze hoge taakstelling stelt gemeenten voor een enorme opgave,” stelt zij, wijzend op de ‘Rucphense’ cijfers. “In 2020 had Rucphen de taakstelling zestien statushouders te plaatsen. Zes werden nog geplaatst in januari en februari 2021. De nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2021 betreft de plaatsing van achttien statushouders. Voor de tweede helft van 2021 is de verwachting ook niet rooskleurig. De wethouder stelt dat Rucphen al jaren achterloopt op de taakstelling. Toch zien we dat 2020 al helemaal ingevuld is ten koste van onze eigen inwoners. Plaatsing gebeurt buiten medeweten van inwoners om, de druk op de huizenmarkt is enorm en draagvlak is er evenmin, zoals blijkt uit de vele reacties van onze inwoners die ons bereiken. Daarnaast komen de kosten voor integratie, zorg, wonen en uitkeringen.”

Verdeling

Met betrekking tot de statushouders wil Clercx nu van het college weten hoeveel woningen er vanaf 2014 tot en met maart 2021 beschikbaar gesteld aan statushouders in de gemeente Rucphen. Ook wenst zij duidelijkheid over de tot nu toe gehanteerde verdeling over het aantal huizen per dorp. Daarnaast wil zij inzicht in het aantal alleenstaanden en gezinnen onder de in de gemeente Rucphen gehuisveste statushouders. Verder wil zij van burgemeester en wethouders antwoord op de vraag of en hoeveel eigen inwoners de dupe zijn geworden van de voorrang op sociale huurwoningen aan statushouders. Verder is zij benieuwd wat momenteel de wachttijd is voor een sociale huurwoning voor de eigen inwoners van de gemeente Rucphen.

Integratie

In haar brief aan het college richt Clercx ook de aandacht op de zogeheten kwetsbare groepen. Met betrekking tot dit onderwerp wil zij weten hoe lang momenteel de lijst spoedzoekers is, exclusief de statushouders. Daarnaast wil zij inzicht in de verdeling van de soorten spoedzoekers en vraagt zij het college hoeveel arbeidsmigranten bekend zijn die geen woning hebben. Clercx stelt verder het thema integratie aan de kaak in haar brief. Zo wil zij weten of de wethouder kan garanderen dat integratie geen probleem is voor de gemeente Rucphen in de toekomst en dat zaken als Zwarte Piet, Kerst- en Paasontbijt, katholieke feestdagen op school en het carnavalsfeest in de gemeente Rucphen worden blijven benoemd en behouden.

Onvrede

Ook Rini de Jong van de PVV-fractie uit in een brief aan het college zijn zorgen. “Er is vanuit de bewoners veel onvrede over de toewijzingen van de vrijgekomen woningen aan nieuwe huurders die van elders komen en mede aan statushouders,” schrijft hij. “Dit terwijl er veel eigen inwoners al jaren wachten op een huurwoning in de gemeente Rucphen. Er beginnen inmiddels vrijgekomen huurwoningen beklad te worden in Sint Willebrord, wat ons toch wel zorgen baart bij de fractie PVV.” Van burgemeester en wethouders wil hij daarom graag weten hoe het staat met de halfjaarlijkse evaluatie met Thuisvester over de door de raad vastgestelde Huisvestingsverordening Rucphen 2020. Daarnaast is hij benieuwd naar de resultaten van gesprekken met Thuisvester over de eerder gesuggereerde aanpassing in de systematiek van Klik voor Wonen, zodat eigen inwoners met voorrang in aanmerking komen voor een woning in de gemeente Rucphen.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief