Foto: Shutterstock

Rechtstreekse busverbinding Bravis voor inwoners van Steenbergen en Dinteloord

STEENBERGEN - Een rechtstreekse busverbinding met het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom voor inwoners van Steenbergen en Dinteloord. Het is een van de voorgenomen wijzigingen voor het openbaar vervoer in 2020, die besproken is door de gemeente Steenbergen en vervoerder Arriva.


De dienstregeling van het openbaar vervoer voor volgend jaar gaat in op 15 december 2019. In het Exploitatieplan 2020 zijn de voorgenomen wijzigingen van de dienstverlening voor de gemeente Steenbergen opgesteld. Enkele wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe opzet van het openbaar vervoer in de gemeente Bergen op Zoom. Vanwege dalende reizigersaantallen en veranderende wensen en behoeften worden daar een aantal stadsdiensten aangepast en worden streekdiensten 'rechtgetrokken', deze komen meer over doorgaande routes te lopen in plaats van via de woonwijken. Dit wordt ondervangen met het invoeren van het zogenaamde BravoFlex- concept waarbij het klassieke openbaar vervoer deels wordt vervangen door vervoer op afroep. Dit concept is al operationeel in bijvoorbeeld Roosendaal. De wijzigingen in Bergen op Zoom kunnen beschouwd worden als aanloop naar de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer, dat in 2023 ingaat. Daarbij zal meer ingezet worden op flexibeler openbaar vervoer met aanvullende mobiliteitsdiensten.

Aanhaken

Het voornemen is dat Steenbergen en Woensdrecht in het kader van de Samenwerking Brabantse Wal aandachtig het proefproject in Bergen op Zoom volgen en hier geleidelijk op aanhaken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het deelfiets- en deelautosysteem van Bergen op Zoom wordt uitgebreid naar Steenbergen en Woensdrecht, vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding. "Zo kunnen ook wij tijdig ervaring en kennis opdoen met dergelijke concepten en ons voorbereiden op de nieuwe opzet van het openbaar vervoer vanaf 2023", schrijft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen aan de gemeenteraad. 

Beter

In de wijzigingen die zijn voorgesteld, rijdt streekdienst 110 in zowel in de ochtend- als middagspits altijd door naar Dinteloord, in plaats van de huidige situatie waarin enkele ritten niet verder rijden dan Steenbergen. Dinteloord wordt dus beter per bus bereikbaar. Streekdienst 111 zal tussen Steenbergen en Bergen op Zoom niet meer via Lepelstraat en Halsteren-West rijden. De route wordt aangepast zodat gestopt wordt bij het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom om daarna naar de ongewijzigde eindbestemming NS Station te rijden. Dit betekent dat inwoners van Dinteloord en Steenbergen een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis krijgen. Daar staat tegenover dat de halte Steenbergen Busstation komt te vervallen voor lijn 111. Reizigers kunnen opstappen op bijvoorbeeld halte Ravelijnstraat, dat met de buurtbussen 213 en 214 verbonden blijft met Busstation. Omdat deze halte niet meer wordt aangedaan door een streekbus, wijzigt Arriva de haltenaam in Burgemeester Van Loonstraat. 

Hof van Nassau

De halte Kreekweg in Stampersgat, in de gemeente Halderberge, komt te vervallen en wordt vervangen door halte Noordzeedijk nabij de entree van de Suikerunie en het bijbehorende Cosun Innovation Centre. Deze wijziging gaat overigens al op 19 augustus in. Verder gaat streekdienst 310 buiten de vakanties om twee keer in plaats van één keer per uur rijden. Dat betekent een betere verbinding met Bergen op Zoom en met Rotterdam, en de tussenliggende bestemmingen. Voor buurtbus 213 is de gemeente in gesprek met Arriva om de route te verlengen. In Steenbergen wordt nu bij Busstation halt gehouden. Het voornemen is om deze door te trekken naar in elk geval het verzorgingshuis Hof van Nassau, maar hierover is nog geen besluit genomen. 

Verleggen

Voor buurtbus 214 is het plan de route te verleggen tussen Nieuw-Vossemeer en Sint Philipsland. Volgens de buurtbusvereniging is er behoefte aan een verbinding met Oud-Vossemeer en om aldaar te stoppen. De buurtbus rijdt vanaf daar dan door naar Sint Philipsland waardoor de halte Slaakdam komt te vervallen. Die halte blijft vanuit Nieuw-Vossemeer bereikbaar met de Connexxion-lijnen 102 en 614. Ook over dit voorstel is nog geen besluit genomen. 

De voorgenomen wijzigingen zijn behalve tussen de gemeente Steenbergen en Arriva ook besproken binnen de Samenwerking Brabantse Wal. De drie gemeenten binnen die samenwerking gaan op hoofdlijnen één gezamenlijke reactie aan Arriva meegeven. 

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief