Zilveren KBO-speld voor Jo Geers uit Dinteloord
Echtgenote Jeanne speldt de onderscheiding op bij man Jo.
Echtgenote Jeanne speldt de onderscheiding op bij man Jo.

Zilveren KBO-speld voor Jo Geers uit Dinteloord

DINTELOORD - Vanwege zijn inzet voor de oudere medemens en zijn verdiensten voor de KBO-Dinteloord in het bijzonder, is Jo Geers onderscheiden met de zilveren KBO-speld. Een verzoek voor het uitreiken van deze onderscheiding door het bestuur, werd gehonoreerd door KBO-Brabant. De speld is tijdens een officieel moment uitgereikt door zijn steun en toeverlaat, vrouw Jeanne. 


Op dinsdag 1 september was het precies 24 jaar geleden dat Jo Geers uit Dinteloord lid werd van de plaatselijke Katholieke Bond van Ouderen. Een lange periode, maar geen feit om tijdens een jaarvergadering bij stil te staan of speciale aandacht aan te besteden. Toch wilde men op deze dag Jo in het zonnetje zetten, maar dan om een andere reden.

Complot

Voorzitter Rien van Zundert toog met een doos gebak, een bos bloemen en een verrassing in zijn binnenzak naar het huisadres van Jo Geers. Daar hadden dochter Petra en echtgenote Jeanne, die ook in het complot zaten, al het een en ander voorbereid zodat Jo in ieder geval thuis was en niet onderweg was naar zijn vele sociale contacten.

Bestuur

Geers heeft ook een lange staat van dienst gehad binnen het bestuur van KBO-Dinteloord. Daarin trad hij in het jaar 2000 toe en door zijn uitgebreide ervaring in het Platform Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten (PLUG) werd hij al vrij snel gevraagd als ouderenadviseur en belastinginvuller.

Een aantal jaren heeft Jo met slechts drie bestuursleden moeten functioneren. Alsof dit nog niet voldoende was en er een bestuurslid vanwege gezondheidsklachten zijn taak moest neerleggen, betekende dit dat de afdeling met twee personen draaiende moest worden gehouden en Jo naast voorzitter ook secretaris werd. Samen met Julia de Hoog kende hij toen 'tropenjaren'. Samen hielden ze de afdeling zoveel als mogelijk draaiend. Zelfs de vertegenwoordiging in de KBO-Kring en bij het Gemeenschappelijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen (GOOS) is door hen overeind gehouden.
Eigenlijk kan wel gesteld worden dat de KBO-Dinteloord zonder het doorzettingsvermogen van Jo en Julia wel eens ter ziele had kunnen gaan.

Stoppen

Enkele maanden terug gaf Geers aan te willen stoppen als bestuurslid van de KBO-afdeling Dinteloord. Het werd hem te zwaar om met alle onderwerpen die binnen een bestuur aan de orde komen nog bezig te zijn. En aangezien het bestuur momenteel een ruime bezetting kent van zes personen, leek het hem ook een goed moment om zijn taken over te dragen.

Vrijwilliger

Jo blijft nog wel vrijwilliger binnen de KBO-Dinteloord. Samen met zijn vrouw Jeanne blijft hij het maandblad de ONS voorzien van de plaatselijke Nieuwsbrief en eventueel inlegvellen toevoegen, klaar maken en rondbrengen. Ook zal het inleveren en verzamelen van de opgave stroken voor activiteiten op het vertrouwde adres van Jo en Jeanne blijven. Daarnaast blijft Geers de vertrouwde bingomaster van de afdeling.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief