Steenbergen heeft zijn Lokaal Sportakkoord
<p>Wethouder Esther Prent zette als eerste haar handtekening.</p>

Wethouder Esther Prent zette als eerste haar handtekening.

(Foto: Gemeente Steenbergen)

Steenbergen heeft zijn Lokaal Sportakkoord

STEENBERGEN - Tijdens de laatste bijeenkomst met alle partijen die samengewerkt hebben bij het tot stand brengen van het Lokale Sport- en beweegakkoord voor de gemeente Steenbergen hebben 19 van de 20 partijen hun handtekening onder het akkoord gezet. De twintigste volgt later deze week.


Wethouder Esther Prent richtte zich vol lof tot de partners die vanaf maart 2020 actief zijn geweest om samen inhoud te geven aan het sportakkoord: “Ik word heel blij van het plezier en de energie die de deelnemers uitstralen. Ze zetten echt hun schouders onder dit akkoord. Ik zie mooie samenwerkingen ontstaan die bij gaan dragen aan fittere inwoners in onze gemeente, van jong tot oud.” Prent zette zelf als eerste haar handtekening onder het Sportakkoord. Daarna volgden de andere partners en werd er op deze gezamenlijke mijlpaal een welverdiende toast uitgebracht.

Samenwerking

Het Lokale Sportakkoord is bijvoorbeeld een mooie springplank naar het breder inzetten van de sportaccommodaties, maar ook een bredere inzet door verenigingen binnen en buiten de sport. Niet alleen voetbal of atletiek, maar meer verschillende partijen gaan met elkaar samen de inwoners stimuleren tot sport en bewegen, jong en oud. Partijen als Vluchtelingenwerk en de GGD zijn erbij betrokken, maar ook Zo Kinderopvang en de Katholieke Bond Ouderen (KBO). Er wordt meer gekeken naar wat er in de samenleving gebeurt en hoe sport en bewegen daar een rol in kan spelen. De verbinding, kennisdeling en samenwerking tussen de partijen is heel belangrijk voor het Lokale Sport- en beweegakkoord. Zo kunnen meer inwoners van Steenbergen met plezier sporten en bewegen. Zo zal sporten en bewegen bij de jeugd van Steenbergen al van jongs af aan deel uitmaken van hun leefstijl. En zo zal sport steeds meer een middel worden om sociale contacten, welzijn en gezondheid te bevorderen.

Aan de slag in werkgroepen

De 20 partners hebben vanaf eind 2019 nauw samengewerkt. Er zijn nu twee werkgroepen gevormd: Meer en beter bewegen door iedereen en Gezonde verenigingen en ruimte. Een Stuurgroep gaat samen met de werkgroepen het Lokaal Sportakkoord uitvoeren in Steenbergen. Zij hebben hiervoor vanaf 2020 tot en met 2022 jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 20.000,- van het Rijk beschikbaar. Een van de eerste dingen die uitgewerkt wordt, is het ontwikkelen van een online Sportplatform waar straks iedereen alles over sport en bewegen in Steenbergen kan vinden, maar ook een verbinding gemaakt wordt met zorg, welzijn en onderwijs.

Meedoen?

Wie het Lokaal Sportakkoord belangrijk vindt, vragen heeft of mee wil doen aan een van de werkgroepen, kan contact opnemen met Debbie Jans, sportformateur via info@factorjans.nl of telefonisch via 06 - 222 90 184.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief