<p>Wethouder Wilma Baartmans geeft het startschot voor het afvaleducatieprogramma op de PiusX-school in Welberg.</p>

Wethouder Wilma Baartmans geeft het startschot voor het afvaleducatieprogramma op de PiusX-school in Welberg.

(Foto: Gemeente Steenbergen)

Basisscholen via project Happer aan de slag met afval en afvalscheiding

WELBERG - Hoe leer je kinderen alles over afval? En hoe breng je ze het belang van het scheiden van afval bij? In de gemeente Steenbergen zijn hiervoor de zogeheten Happers bedacht, onderdeel van het gelijknamige educatieprogramma rond afval.


Onder de noemer ‘Samen met Happer, maken we de wereld knapper!’ leert het op leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gerichte programma kinderen op een positieve en (inter)actieve manier alles over afval en het belang van een goede afvalscheiding. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Happers, gepersonaliseerde figuren die je terugziet als onder andere afvalbak, handpop en digitaal personage. De Happers vertegenwoordigen ieder een eigen afvalstroom en hebben ieder een eigen kleur, karakter en herkenbare stem.

Boodschap

Er zijn vier Happers: Restafval, Oud Papier, PMD (= Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) en GFT (= Groente, Fruit, Tuinafval). Deze vrolijke en positieve vrienden hebben een boodschap over het hoe en waarom van afval scheiden en nemen de kinderen hierin mee. Het vergroot de bewustwording bij de jeugd van het belang van het scheiden van afval, recyclen en het voorkomen van (zwerf)afval. Ook spelen de Happers in op actuele zaken rondom milieu en afval.

Startschot

Wethouder Wilma Baartmans gaf vandaag bij de PiusX-school in Welberg het startschot voor het educatieprogramma Happers en stak hierbij haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Het leert de kinderen van de basisschool om goed na te denken over wat er in welke afvalbak thuishoort,” vertelt ze. “Niet alleen op school, maar ook thuis. Zo ben je al jong bezig met het op de juiste manier scheiden van afval, maar ook het voorkomen ervan. We leren de kinderen welke problemen er ontstaan als we ons afval zomaar laten rondslingeren.”

Aandacht

De Happers zijn bedacht door afvalcoach Marlies Heshof uit Steenbergen, die het project met een burgerinitiatief deze week uitrolt bij alle basisscholen in de gemeente Steenbergen. Het educatieprogramma zal structureel met het Happersjournaal in alle groepen de aandacht krijgen. De kinderen kregen vandaag een stickerflyer mee naar huis zodat het belang van afval scheiden ook thuis weer even extra onder de aandacht wordt gebracht. Het idee achter het project is dat als jongeren heel bewust worden van het belang van afvalscheiding, dit weer een stap is in het streven van de Rijksoverheid om van de beoogde 100 kilo restafval per inwoner voor afgelopen jaar terug te zakken naar 30 kilo per inwoner in 2025.

Surf voor meer informatie naar www.happers-afval.nl.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief