<p>D66 vreest dat schoolreisjes onder vuur komen te liggen.</p>

D66 vreest dat schoolreisjes onder vuur komen te liggen.

(Foto: Addo Sprangers)

Steenbergse fractie D66: zorgen over nieuw beleid rond vrijwillige ouderbijdrage

STEENBERGEN - Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage mag niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan door de school georganiseerde activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies. Dat is grofweg het doel van de per 1 augustus aangescherpte wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage. De Steenbergse fractie D66 vreest nu dat scholen door geldgebrek gaan afzien van het houden van dergelijke activiteiten en stelt hierover vragen aan het college.


De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) wordt per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, zoals schoolreisjes en excursies, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is sinds 1 augustus niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs. Scholen zijn bovendien verplicht expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Verslechtering

In een schrijven aan het college stelt fractievoorzitter Tim Huisman dat D66 achter het idee staat dat scholen kinderen niet meer mogen thuislaten omdat ouders de bijdrage (al dan niet tijdelijk) niet kunnen betalen. Tegelijkertijd spreekt hij namens D66 de vrees uit dat de wetswijziging eerder zal leiden tot een verslechtering omdat scholen mogelijk geen reisjes of excursies meer organiseren omdat daartoe de financiële middelen ontbreken. Van burgemeester en wethouders wil Huisman nu weten of zij die vrees delen. Daarnaast vraagt hij het college of er over deze kwestie reeds bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden en wat hiervan de eventuele uitkomsten zijn. Verder is hij benieuwd naar hoe het college wil omgaan met mogelijke problemen die ontstaan bij de uitvoering van de aangescherpte wetgeving. Zo wil hij weten of het college, met het oog op mogelijk geldgebrek bij de scholen, bijvoorbeeld al in gesprek is met Stichting Leergeld of andere instanties zodat de organisatie van schooluitstapjes kan worden voortgezet.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief