Foto: Google Maps

Bomen Kruispoort Steenbergen gaan nu toch plat

STEENBERGEN - Vermoedelijk in april worden in de Kruispoort in Steenbergen negen platanen gekapt.


Om die kap mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen besloten de platanen van de monumentale bomenlijst te verwijderen.

Aanleiding voor het kappen van de bomen zijn gevoelens van onveiligheid van bewoners. In het voorjaar van 2017 deelden bewoners van de Kruispoort hierover al hun zorgen met de gemeenteraad.

Omdat de platanen in de Kruispoort op de monumentale bomenlijst stonden kon dat alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bij schade aan personen of gebouwen, bij ziekte van de boom of bij onveiligheid voor de omgeving. Uit onafhankelijk onderzoek is toen gebleken dat daar geen van allen sprake van was. Daardoor kon toen ook geen kapvergunning aangevraagd worden.

In december jongstleden heeft de gemeenteraad in een motie alsnog opdracht gegeven aan het college om de bomen van de lijst te verwijderen en de kap zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.

Vervolgens zijn in februari de platanen daadwerkelijk van de lijst gehaald, zodat voor het kappen van de bomen niet langer een vergunning nodig is. In overleg met de bewoners wordt bekeken of er nieuwe bomen op dezelfde plaats of in de nabijheid daarvan herplant kunnen worden. 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief