Foto: Brabantse Delta

Werkzaamheden moeten wateroverlast Steenbergen-Zuid verminderen

STEENBERGEN - Waterschap Brabantse Delta is van start gegaan met de werkzaamheden in de omgeving van de Franseweg in Steenbergen-Zuid om wateroverlast in de toekomst te beperken.


Wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien en door de verandering van het klimaat nemen dit soort buien alleen maar toe. Daarom neemt het waterschap maatregelen, zoals het plaatsen van een duiker (een grote betonnen buis) onder de Franseweg. De werkzaamheden duren tot begin mei.

Omleiding
Voor het plaatsen van een duiker wordt de Franseweg ter hoogte van de rotonde in april enkele weken afgesloten voor het doorgaande verkeer. De exacte planning van de wegafsluiting wordt bekendgemaakt op de website van Brabantse Delta op de pagina Werk in uitvoering (www.brabantsedelta.nl). Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. 

Maatregelen
De gemeente heeft de watergang parallel aan de Rondweg Oost het afgelopen jaar verbreed. Het waterschap pakt de werkzaamheden vanaf daar verder op met het aanleggen van een verkorte afvoerroute naar de Ligne. Via een duiker onder de Franseweg verbindt het waterschap twee watergangen met elkaar. Deze verbinding zorgt ervoor dat overtollig water sneller afgevoerd kan worden. Op die manier wordt wateroverlast beperkt. Ook het verbreden en verdiepen van deze watergangen zijn onderdeel van de geplande werkzaamheden die tot en met mei plaatsvinden. Om een en ander uit te kunnen voeren is een deel van de begroeiing al voor de start van het broedseizoen verwijderd.

Aanleiding
In Steenbergen-Zuid is bij hevige regenval wateroverlast in de vorm van water-op-straat. De agrarische percelen ten zuiden van de Rondweg Oost hebben wateroverlast vanuit het oppervlaktewatersysteem en de overstorten van het riool die dan kunnen plaatsvinden.

In 2016 is in opdracht van de gemeente Steenbergen en het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het watersysteem in de wijk Zuid. Hierbij is de samenhang tussen de riolering en het oppervlaktewatersysteem onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de gemeente Steenbergen en Brabantse Delta maatregelen opgesteld om de wateroverlast te verminderen. De gemeente heeft haar maatregelen inmiddels uitgevoerd. Het waterschap gaat nu de verkorte doorsteek naar de Ligne realiseren. 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief