Taart voor fuserende bibliotheken VANnU en Het Markiezaat

Taart voor fuserende bibliotheken VANnU en Het Markiezaat

  Cultuur

STEENBERGEN - Met het ondertekenen van een convenant en het aansnijden van de taart is maandagochtend een akkoord gesloten over het behouden van een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio West-Brabant West.


Bibliotheek VANnU en bibliotheek Het Markiezaat gaan vanaf 1 januari 2020 fuseren naar bibliotheek West-Brabant. De acht gemeenten die gebruikmaken van deze bibliotheek hebben, samen met de nieuwe bibliotheek, een convenant getekend. "Dit vormt een solide basis voor een optimale regionale samenwerking."

Uitleenpunt

In het convenant is vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt, maar er is ook opgenomen dat iedere gemeente die is aangesloten bij de Bibliotheek West-Brabant een basispakket afneemt. Toch behouden gemeentes ook flexibiliteit in lokale keuzes. Zo kan iedere gemeente extra producten en diensten in zijn subsidiebeschikking opnemen als deel van het pluspakket.

Uitdagingen

"Door de schaalvergroting kan de nieuwe bibliotheek zich nog beter voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, zoals verdieping en uitbreiding van de dienstverlening aan inwoners van de betrokken gemeenten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van bibliotheken als plaatsen waar ontmoeten en ontdekken centraal staan. En voor de ontwikkeling en invoering van programma's die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk."

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief