De haven van Sint Philipsland blijft de komende jaren behouden FOTO GOOGLE MAPS
De haven van Sint Philipsland blijft de komende jaren behouden FOTO GOOGLE MAPS (Foto: Google Maps)

Haven van Sint Philipsland blijft behouden

THOLEN - De haven van Sint Philipsland gaat voorlopig nog niet verdwijnen. Dat blijkt uit het nieuwe beleidsplan Beheer en Onderhoud Havens waar de commissie Ruimte deze week over spreekt. In 2003 werd nog besloten om bij de haven van Sint Philipsland zo min mogelijk onderhoud uit te voeren omdat deze op termijn zou verdwijnen, maar daar komt toch verandering in.


Voor de haven van Sint Philipsland staat een fundamentele wijziging gepland in het onderhoud. In 2003 is besloten om enkel noodmaatregelen aan de haven uit te voeren en als de damwand versleten zou zijn, zou de haven verdwijnen. "In de afgelopen 15 jaar is gebleken dat de politieke en publieke wens anders is", stelt de gemeente Tholen nu. Daarom is het onderhoudsniveau van de haven gelijkgetrokken met de rest van de havens in de gemeente Tholen.

Damwanden

De huidige damwanden zijn 30 tot 60 jaar oud en verkeren volgens de gemeente in matige tot slechte staat. "In 2015 is besloten om enkele verstevigingswerkzaamheden uit te voeren. Deze zorgen ervoor dat de technische levensduur met minimaal 30 jaar wordt verlengd." De komende dertig jaar is dus nog gewoon regulier onderhoud nodig. "De damwand vormt de hoofdconstructie van de haven van Sint Philipsland, zonder damwand is er geen kade. Op het moment dat de eerste damwand aan het einde is van de technische levensduur, wordt besloten of deze wordt vervangen of komt te vervallen. Dit laatste betekent dat de damwand wordt verwijderd en het havenplateau zal verdwijnen", aldus de gemeente Tholen.

Vervangen of verwijderen

De verwachting is nu dat de betonnen damwand in 2069 en de stalen damwand in 2046 aan het einde van hun technische levensduur zijn. Tot het moment van de keuze 'vervangen of verwijderen' (2046) zal het onderhoud worden uitgevoerd zoals bij alle andere havens. Om het uitvoeren van het onderhoud mogelijk te maken, wordt in de gemeentelijke begroting een onderhoudsvoorziening voor de haven van Sint Philipsland aangemaakt.

Eenduidig beleid

De wijziging bij de haven in Sint Philipsland is niet de enige wijziging in het beleidsplan Beheer en Onderhoud Havens. De havens in de gemeente Tholen moeten volgens het nieuwe beleid een meer eenduidige werkwijze krijgen. De afgelopen vijftien jaar waren er weinig concrete regels. Dat was aan de ene kant positief, omdat er veel mogelijk was. Aan de andere kant heeft dat er voor gezorgd dat er geen eenduidige werkwijze is. "Dat is terug te zien in de verschillende varianten van overeenkomsten, verschillen in voorzieningen per haven, etc."

Aanpassingen

In het verleden zijn er bijvoorbeeld talloze vormen van overeenkomsten gesloten voor huren, pachten en gebruiken van de havens. Daar wordt nu één lijn in getrokken met vastgestelde tarieven. Voor evenementen gaat de gemeente kosten in rekening brengen op basis van de verordeningen. Daarnaast wordt in het nieuwe beleidsplan beschreven hoe kan worden afgeweken. Dat was in het verleden eigenlijk al verplicht, maar daar werd lang niet altijd consequent mee omgegaan.

Kosten

Ondanks dat de haven van Sint Philipsland beter onderhouden gaat worden, zijn de financiële middelen voor de havens alsnog toereikend. "Er ontstaat in de beginjaren zelfs een voordeel van 9.400 euro. Dit komt met name door een verschuiving van groot onderhoud naar investeringsplanning. Pas na 2030 komen de lasten boven het oorspronkelijke niveau uit", aldus de gemeente. Voor het beheer en onderhoud is ook voldoende personele capaciteit beschikbaar en waar nodig wordt expertise ingehuurd. "In het plan zijn maatregelen opgenomen om de inkomsten van de havens te vergroten. De effectiviteit van deze maatregelen zal echter pas na verloop van tijd inzichtelijk worden."

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief