Afbeelding
Foto: Politie.nl

Stijging van het aantal woninginbraken op Tholen

Door: Vera de Geus Algemeen

THOLEN - Volgens Roy Zeilstra van PvdA/Groenlinks is er de laatste jaren sprake van en forse toename van het aantal inbraken op Tholen. Hij vroeg de gemeente om maatregelen om deze aantallen snel weer omlaag te brengen. Volgens de gemeente is er gelukkig geen sprake van een forse stijging, maar ook het college van B&W vindt een grote politie-inzet zeker zeer wenselijk: “Maar het personele tekort binnen de politie is groot.”

Zeilstra maakt zich zorgen over het aantal inbraken binnen de gemeente Tholen. Volgens hem wordt er de laatste tijd veel meer ingebroken. Hij doelt tevens op inbraken in bijvoorbeeld bedrijfspanden, maar de gemeente spitst het antwoord toe op woninginbraken: “De cijfers betreffende inbraken in woningen worden door het district Markiezaten periodiek verstrekt. Inbraken bij bedrijven vallen daar niet onder”, zo licht men toe.In 2017 werd er 50 keer ingebroken en 8 keer in de eerste twaalf weken van het jaar. In 2018 was dat respectievelijk 37 en 8 keer. In 2019 36 en 12 keer, in 2020 46 en 2 keer en in 2021 42 en 14 keer. Dit jaar werd er echter al 22 keer ingebroken in slechts de eerste 12 weken van het jaar, zo laat de gemeente weten. “Op basis van deze cijfers kan worden gesteld dat een verhoging is waar te nemen in vergelijking tot dezelfde periode in voorgaande jaren, maar gedurende het jaar zijn er schommelingen, daarmee zijn tussentijdse cijfers niet zonder meer door te trekken. Feit is wel dat er sprake is van verhoging.”

De gemeente Tholen zet al in op preventieve maatregelen voor inwoners. “Inwoners worden via social media geïnformeerd over het nemen van preventieve maatregelen. Jaarlijks wordt, voorafgaand aan zogenaamde ‘donkere dagen’, aandacht aan inbraakpreventie besteed. De welkomstenveloppe voor nieuwe inwoners bevat onder andere ook informatie met betrekking tot het nemen van maatregelen en inwoners worden geïnformeerd over Buurtpreventie. In diverse kernen zijn WhatsApp Buurtpreventie groepenactief en in de kernen Sint-Maartensdijk en Tholen zijn vrijwilligers van de Buurtpreventie actief die tijdens hun rondes onveilige situaties signaleren en bewoners daarop attent maken”, zegt men. 

Zeilstra vroeg het college of met de huidige stijging een extra wijkagent op zijn plaats is. “Wij achten een grotere inzet van wijkagenten in de gemeente zeer gewenst, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat de mogelijkheden beperkt zijn: het personele tekort binnen de politie is groot en het is niet mogelijk om heel snel extra personeel aan te trekken. De ureninzet van de politie wordt berekend naar rato van het aantal inwoners. Naast de inzet van de huidige twee wijkagenten zijn voor de gemeente Tholen ook agenten werkzaam met andere taakaccenten zoals jeugd, dierenwelzijn en coördinatie.

PvdA/Groenlinks wil weten wat voor maatregelen het college nog verder wil nemen. “Gemeenten spelen een cruciale rol bij het succes van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bij nieuwbouw en renovatie kunnen afspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporatiesom het PKVW zo vroeg mogelijk in de (ver)bouwplannen op te nemen. Op deze wijze zou een verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners kunnen worden bereikt. Onderzocht wordt of het gewenst is het PKVW als eis op te nemen in de Omgevingsvergunning”, zo besluit B&W. Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief