Afbeelding
Foto: Rechtenvrij

Waterschap: ‘Aantal muskusratten in Zeeland neemt af’

Door: Britta Janssen Algemeen

ZEELAND - Het aantal muskusratten dat in de Zeeuwse binnenwateren wordt gevangen, neemt af. ‘In 2022 vingen we iets meer dan 4.500 muskusratten’, laat waterschap Scheldestromen dinsdag weten. ‘Dat zijn er 400 minder dan 2021, een afname van 8 procent.’ 

Het waterschap is positief over de ingezette daling. ‘Dat betekent dat onze extra aandacht voor de muskusrattenbestrijding effect heeft en dat er een begin is gemaakt met het terugdringen van de populatie. Er werd geen enkele beverrat gevangen.’ 

Waterschappen bestrijden muskus- en beverratten, omdat ze een risico vormen voor waterveiligheid en natuur. ‘Het doel is om in 2034 geen levensvatbare populatie muskusratten meer in Nederland te hebben. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen.’ Om dat doel ook in Zeeland te halen heeft Scheldestromen afgelopen jaar extra muskusrattenbestrijders aangenomen.

Andere aanpak
In een groot deel van Zeeland is de populatie muskusratten volgens het waterschap onder controle. ‘Hier worden tot maximaal vijftig muskusratten per jaar gevangen.’ Er is een aantal aandachtsgebieden waar het aantal muskusratten wel daalt, maar het gebied nog niet voldoet aan de norm. (zie kaart)

‘Het afgelopen jaar heeft het waterschap gekozen voor een andere aanpak bij de bestrijding van muskusratten. Er zijn extra muskusrattenbestrijders aangesteld, zodat er meer uren gemaakt kunnen worden. Met de inzet van extra bestrijders kunnen we gebieden onder de loep nemen en daarna ook onder controle houden. Het is lastig te voorspellen of we daardoor eerst meer muskusratten vinden of dat we de dalende lijn van vangsten direct verder kunnen doorzetten naar nul. We doen er alles aan om te voldoen aan de landelijke afspraak die we gemaakt hebben om geen levensvatbare populatie muskusratten meer te hebben in 2034.’

Verdringen
Bij de landsgrens met België, waar de populatie muskusratten ongeveer gelijk is aan die in Zeeland, werkt het waterschap samen met Belgische bestrijders. Muskusrattenbestrijding is een plicht voor waterschappen, omdat deze dieren de stabiliteit van oevers, wegen en dijken aantasten en met hun gegraaf de waterafvoer kunnen verstoppen. ‘Het dier heeft nauwelijks vijanden en plant zich, met zo’n twintig nakomelingen per jaar, razendsnel voort. Dit heeft ook een negatieve impact op de biodiversiteit. Muskusratten eten planten als riet en lisdodde en verdringen daardoor inheemse diersoorten, zoals de zwarte stern, roerdomp en kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook muskusratten rondscharrelen.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief