Sint Philipsland vanaf de Henriëttedijk.
Sint Philipsland vanaf de Henriëttedijk. Foto: Olaf Knook

Minister Yesilgöz: ‘Maerloo mag persoonlijk bezit ontvangen en panden kopen’

Door: Olaf Knook Politiek

SINT PHILIPSLAND - Demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid verklaart dat iedereen persoonlijke bezittingen mag doneren aan vereniging Maerloo, zowel binnenlands als buitenlands. Bovendien heeft de vereniging in Sint Philipsland de vrijheid om panden te kopen, waaronder de enige dorpskroeg in het dorp.

De minister Yesilgöz reageert hiermee op een brief van Michiel van Nispen in de Tweede Kamer. De brief van de SP-raadslid luidt: ‘Een actieve sekte in Zeeland waar mensen worden misleid en waar miljoenen euro’s in omgaan’. De minister geeft aan dat ze op de hoogte is van de vereniging Maerloo in Sint Philipsland, maar zich niet kan en mag uitlaten over eventuele strafrechtelijke maatregelen tegen leden van Maerloo.

Misstanden
“Bij het vermoeden van het plegen van een strafbaar feit, wordt opgetreden door de politie en het OM. Dit hoeft niet te leiden tot een strafrechtelijk onderzoek, maar de activiteiten van een vereniging of stichting kunnen wel worden gestaakt”, meldt Yesilgöz. De minister van Justitie en Veiligheid zegt dat het voor Maerloo is toegestaan om persoonlijke bezittingen van individuen, zoals pensioenen, salarissen en erfenissen, af te nemen, net als het opkopen van vastgoed in het dorp.

Het kabinet bevestigt dat er in Nederland gesloten gemeenschappen bestaan waarbinnen misstanden en strafbare feiten plaatsvinden. Exacte cijfers ontbreken, omdat deze niet worden geregistreerd. De minister geeft aan dat registratie bemoeilijkt wordt door de discussie over de definitie van een ‘sekte’. De minister benadrukt dat de term niet automatisch misstanden of strafbare feiten betekent.

Hulpverlening
Volgens de minister kunnen slachtoffers van sektes en hun naasten drempels ervaren om melding te doen van delicten, bijvoorbeeld vanwege gevoelens van schuld en schaamte. Bekendheid met daders kan ook leiden tot terughoudendheid bij het doen van meldingen. Echter, een dwingende groepscultuur met gesloten karakter kan de drempels verhogen.

Slachtoffers en hun naasten baat bij hulpverlening, zegt Yesilgöz. “Een plek waar ze laagdrempelig via telefoon en chat en desgewenst anoniem terecht kunnen.” De minister wil meer herkenbaarheid voor slachtoffers van dwingende groepsculturen en meer specialistische expertise, maar geen meldpunt.

Meldpunt
Yesilgöz: “Het kabinet kiest nadrukkelijk niet voor het oprichten van een nieuw meldpunt, omdat zo een organisatie onvoldoende omvang heeft om effectief te zijn, niet kan putten uit bestaande samenwerkingsstructuren en zorgt voor verdere versnippering van het zorglandschap. Het streven is de Kamer aan het einde van dit jaar te informeren over de wijze waarop de hulp aan slachtoffers van sekten wordt georganiseerd.”

Om de voorwaarden voor goede hulpverlening aan slachtoffers van sektes en hun familieleden in kaart te brengen worden verkennende gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en hulporganisaties. Binnen de politie bestaat momenteel geen sekte-eenheid. Wanneer aangifte wordt gedaan wordt dit naar gelang de feiten onderzocht door de afdeling met de benodigde expertise, bijvoorbeeld de zedenrecherche in geval van seksueel misbruik.

Aangifte tegen Maerloo
Het Openbaar Ministerie heeft eind augustus twee leden van de vereniging Maerloo uit Sint Philipsland vervolgd vanwege beschuldigingen van dwang en smaad. Een van de verdachten is Carine Bolijn, de 83-jarige natuurgenezeres en leider van Maerloo. Eén slachtoffer heeft aangifte gedaan van dwang, smaad en het onrechtmatig verkrijgen van grote hoeveelheden geld en waardevolle sieraden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief