Een luchtfoto van de Weihoek in Poortvliet waar het zonnepark moet komen.
Een luchtfoto van de Weihoek in Poortvliet waar het zonnepark moet komen. Foto: Google Maps

Weihoek in het midden van zonneparkstrijd: Omwonenden positief, SP niet

Door: Redactie Politiek

THOLEN - Hoewel de aangrenzende boerderijen van de Weihoek in Poortvliet positief zijn over het idee van een zonnepark in hun landschap, kan dit op weerstand stuiten in de gemeenteraad. Het zonnepark is een risico van overbelasting van het stroomnet en in strijd met een eerder aangenomen motie, aldus Theo Korevaar van de SP Tholen.

Het plan voor een enorm zonnepark op de Weihoek, een poldergebied van 45 hectare grond in Poortvliet, is voorgesteld door LC Energy. Dit gebied is ongeveer 63 voetbalvelden groot. Theo Korevaar van de SP Tholen heeft het college schriftelijke vragen gesteld om zijn zorgen te uiten over dit voorgestelde zonnepark.

De Thoolse fractie herinnert het college aan een motie die ze op 8 juli 2021 hebben ingediend en die door de gemeenteraad is aangenomen. In deze motie wordt de voorkeur gegeven aan zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen boven grondgebonden zonneparken. De partij benadrukt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn bij het toewijzen van landbouwgrond voor zonneparken.

Landschapsbeeld
Bovendien waarschuwt de SP voor het risico van overbelasting van het stroomnet als gevolg van overmatige stroomproductie door zonnepanelen. Volgens de partij vergroot de aanleg van een nieuw zonnepark dit risico en kan dit leiden tot het afsluiten van particuliere zonnepaneelinstallaties.

De initiatiefnemer van het zonnepark beweert dat de gemeente Tholen geen beleid heeft voor zonneparken. De partij benadrukt echter dat er wel degelijk beleid bestaat en vraagt om verduidelijking van het college. De partij stelt dat er, afgezien van de mogelijkheid om een zonnepark op de Tuttelhoek aan te leggen, voorlopig geen verdere initiatieven zouden moeten worden ondersteund.

Tot slot wil de SP weten of het college rekening houdt met het standpunt van zowel de provinciale als de landelijke overheid dat zonneparken het landschapsbeeld niet mogen aantasten en dat daarom de voorkeur wordt gegeven aan de aanleg van zonneparken in steden,

17.000 huishoudens
Projectontwikkelaar Gijs van Heemstra van LC Energy liet eerder weten dat de eerste reacties op het zonnepark voorzichtig positief zijn, gebaseerd op gesprekken met de gemeente, waaronder de wethouder, en enkele omwonenden. Het zonnepark heeft het potentieel om ruim 17.000 huishoudens van groene stroom te voorzien, en gezien de beperkte landbouwmogelijkheden in het gebied, biedt het een nieuwe kans voor de omliggende boeren.

De Weihoek, gelegen enkele meters onder het zeeniveau, is de laagst gelegen polder van het eiland Tholen en had in het verleden veel wateroverlast. De landbouwactiviteiten zijn voornamelijk gericht op veeteelt, aangezien de grond grotendeels te vochtig is voor de meeste gewassen. Het voorgestelde plan omvat 45 hectare zonnepark en 15 hectare natuur, maar er is nog een lange weg te gaan voordat dit plan gerealiseerd kan worden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief